• Tổng diện tích: 15,000m2
  • Trại heo nái: 1,000m2
  • Trại lợn thịt: 4,000m2
  • Trại gà: 3,000m2
  • Vườn rau: 5,000m2
  • Ao cá: 1,000m2
 • Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
 • Công suất: 1,000 heo thịt, 150 heo nái, 2,000 gà