• Tổng diện tích: 3ha
  • Nhà lưới trồng rau: 4,500m2
  • Trồng rau ngoài trời: 5,000m2
  • Trại giun quế: 800m2
  • Trại lợn: 5,000m2
  • Trại gà: 2,500m2
  • Vườn nhãn: 5,000m2
 • Địa chỉ: Xã Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội
  (bên cạnh Việt Phủ Thành Chương)
 • Năng lực cung ứng: 12 tấn rau, 2 tấn thịt gà,
  4 tấn thịt heo/tháng
 • Sản phẩm: Rau hữu cơ, rau an toàn,
  lợn, gà, trái cây, giun quế