• Tổng diện tích: 2,5ha
  • Nhà lưới trồng rau: 2ha
  • Trại giun quế: 300m2
  • Trại lợn: 600m2
  • Trại gà: 1,000m2
 • Địa chỉ: Xã Mỹ Thắng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
 • Năng lực cung ứng: 250 hộ dân
 • Sản phẩm: Thịt heo, gà, trứng gà, rau sạch